Our People

Spread the love

Advisors

 1. Saswot Raj Sharma
 2. Sushant Raj Sharma
 3. Prafulla Shrestha
 4. Rajeev Kandel
 5. Saugat Dahal
 6. Bhimkanta Panthi
 7. Abdul Qadir
 8. Satnayanaran Dayma
 9. Bhagbati Chaudhary

Executive Council

 1. Poonam Khanal (Chairman & CEO)
 2. Ana Shrestha (Vice Chairman)
 3. Janardhan Raj Sharma (Treasure)
 4. Saswot Raj Sharma (Secretary)
 5. Sushant Raj Sharma (Board Member)

Office Staff

 1. Samjhana Thakuri
 2. Manisha Dangi
 3. Ruby Shrestha
 4. Sushil Shrestha

Field Personnael

 1. Bikram Kumar Sah
 2. Sagar Shrestha
 3. Sunil Pariyar
 4. Suraj Thakuri

Research Fellows

 605 total views,  1 views today